Nanolab@TU/e gemigreerd naar NIS!

28 maart 2022

Met ingang van deze week is ook de Technische Universiteit Eindhoven overstapt naar het nieuwe NanoLabNL InformatieSysteem (NIS), een applicatie die door ons ontwikkeld wordt voor het NanoLabNL samenwerkingsverband. Ook bij deze overgang lag de grootste uitdaging bij het behouden van zoveel mogelijk data uit het vorige systeem. Door de overgang naar NIS wordt het voor de NanoLabNL partners eenvoudig om de verschillende apparaten op verschillende locaties voor elkaar te ontsluiten, waarvoor het van belang is om iedereen op hetzelfde systeem te krijgen.

We zijn enorm blij dat nu 5 van de 6 NanoLabs binnen het samenwerkingsverband succesvol zijn gemigreerd naar NIS! De komende tijd zullen we de migratie van de laatste partner, de Universiteit Twente, voorbereiden.

Gerelateerd project: NanoLabNL Information System (NIS)
 -