NanoLabNL Information System (NIS)

16 juli 2021

Het NanoLabNL Information System (NIS) is een applicatie waarmee alle informatie en processen rondom de dagelijkse operatie van een cleanroom beheert wordt. De ontwikkeling van NIS is in opdracht van de stichting NanoLabNL gestart. Het doel van de stichting is om de samenwerking tussen de aangesloten partners te verbeteren en het mogelijk te maken om de beschikbare apparatuur en kennis makkelijk te kunnen delen. NIS speelt een belangrijke rol in het faciliteren hiervan.

Gebruikers van NIS kunnen zichzelf aanmelden met de inloggegevens van hun eigen instituut om zo toegang te krijgen tot instituut- en apparatuurinformatie, apparatuurreserveringen en onderhoud te beheren, hun processen te administreren en vele andere acties met betrekking tot het werk in een cleanroom uit te voeren.

Het NanolabNL Information System (NIS) is een systeem waarin alle administratie omtrent een clean room- of Nanolabomgeving bijgehouden wordt. Gebruikers kunnen zich aanmelden met de inloggegevens die ze ook bij hun instituut gebruiken, waarna ze zich kunnen aanmelden voor cursussen en apparatuur kunnen reserveren. Onderhoud van apparatuur en projectnummers worden ook in het systeem geregistreerd. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om financiële rapportages bij te houden en fair use beleid te handhaven. Dit kan per partner ingesteld worden.

Het systeem is gebouwd op de ervaringen opgedaan met het MIS informatiesysteem, een voormalig systeem van MESA+ van de Universiteit Twente, en de Living DataBase van Phoenix. De implementatie is vanaf de grond opnieuw opgebouwd in nauwe samenwerking met de betrokken instituten. 

NIS wordt momenteel door alle NanoLabNL partners gebruikt. Dit zijn het Zernike lab in Groningen, AMOLF in Amsterdam, Kavli/Else Kooi in Delft, het TU/e lab in Eindhoven en MESA+ in Enschede.

Gerelateerde referentie: Projectleider NIS - Bert van den Akker
 -

« Vorig project

Create Tomorrow Backend

Volgend project »

Homey Apps