Symfony OIDC authenticatie

Binnen Drenso geloven we in de kracht van open-source software en de community die daar rondom actief is, en we maken dan ook tijd vrij om de door ons gebruikte …

AM Jobs

AM Jobs is een applicatie die door de studie Applied Mathematics van de Universiteit Twente wordt gebruikt om de beschikbare studentassistent­klussen aan te kondigen en …

Hornet

Hornet is de vervanger van het oude WESP ( W eb, E mail en S torage P roject), en biedt daarmee een simpele interface aan voor verenigingen om hun website, email en …

Living Textbook V2

Na succesvolle oplevering van het eerste Living Textbook project , waren er nog volop ideeën om het systeem verder uit te breiden en te integreren, om zo de bruikbaarhe…

Outgoing staff

Voor de afdeling HR van de Universiteit Twente is er een tool ontwikkeld om medewerkers die tijdelijk naar het buitenland gaan te ondersteunen met de administratieve …

Living Textbook

Voor de faculteit ITC van de Universiteit Twente hebben we een bestaand project opgepakt om een verbeterde ervaring te bieden aan de gebruikers. Het gaat hier om een …

Relaxmaker

Voor de Relaxmaker hebben we in nauwe samenwerking een vernieuwde player ontwikkeld, welke gebruikt wordt in combinatie met een van de beschikbare video-brillen. De …

Waardestroomanalyse

De Universiteit Twente, specifiek de HR-afdeling, heeft baat bij een tool om waardestroomanalysediagrammen eenvoudig te kunnen gebruiken. Deze kan, om de efficiëntie …

Romias-MM

Romias, een bedrijf dat productie-automatisering verzorgt voor hun klanten, heeft sinds korte tijd ook een app waarmee de status van robotcellen gemonitord kan worden. …